Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Profile dostępu

Profile dostępu definiuje się w Ustawienia -> Profile dostępu programu księgowego online mKsiegowa.pl.

Aby stworzyć nowy profil należy pozostawić w oknie Rola: wartość Nowy profil, wpisać nazwę profilu oraz wybrać z listy poniżej uprawnienia, jakie w danym profilu mają być aktywne. Wybór grupy poprzez zaznaczenie pola typu 'checkbox' powoduje rozwinięcie szczegółowej listy uprawnień w danej grupie. Grupy zaznaczone są kolorem pomarańczowym. Po wybraniu odpowiednich uprawnień należy kliknąć klawisz Dodaj Nowy Profil u dołu ekranu.

Aby zmienić profil należy w polu Rola: wybrać profil do zmiany. Dalsze postępowanie jest podobne do opisanego powyżej - należy wybrać uprawnienia z listy w poszczególnych grupach. Na koniec należy kliknąć klawisz Zapisz Profil u dołu ekranu.

Ustawienie profili w konfiguracji poszczególnych użytkowników dokonuje się w opcji Użytkownicy programu.

Podczas tworzenia listy można wspomagać się szablonem. Na życzenie przesyłamy naszym użytkownikom szablon w formacie Excel. Prosimy o kontakt.

Podajemy podstawowe zasady, jakie należy stosować przy nadawaniu uprawnień użytkownikom.

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2012, 20:47