Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Wpłaty

Rejestrowanie wpłat do kasy, na rachunek bankowy lub na inne konto rozliczeniowe odbywa się w programie księgowym online mKsiegowa.pl za pomocą:


Kiedy dokument wpłaty ma zastosowanie?

Wpłaty używaj w przypadku, gdy nie możesz powiązać jej z konkretnym dokumentem rozrachunkowym. Płatności Klientów używaj, gdy chcesz powiązać wpłatę z fakturą sprzedaży lub innym dokumentem.

W polu Do wybieramy rachunek bankowy, kasę lub inne konto rozliczeniowe, na które będzie zaksięgowana wpłata. W rozwijalnym menu oprócz kasy pokażą się wszystkie konta bankowe i lokaty wcześniej zdefiniowane w konfiguracji systemu (patrz Konta Rozliczeniowe (rachunki bankowe, kasa) - konfiguracja).

Poniżej wprowadź datę wykonania operacji.

W polu Płatne od wybieramy źródło pochodzenia wpłaty:

  • Różne
  • Klient
  • Dostawca
  • Wzorzec

Po wyborze odpowiedniej opcji i przejściu do następnego pola program pokaże dodatkowe pola dla każdej opcji. Jeżeli wybierzesz Różne wówczas możesz wpisać dowolny tekst w polu Nazwa. W przypadku wyboru opcji Wzorzec będziesz mógł skorzystać ze zdefiniowanego wcześniej wzorca operacji bankowej (patrz: Wzorce szybkiego księgowania).

Numer ewidencyjny to kolejny numer dokumentu, który porządkuje kolejność poszczególnych wpłat rejestrowanych w systemie. Zaleca się pozostawienie domyślnego numeru ewidencyjnego, ale możesz go zmienić na inny pod warunkiem, że wcześniej już nie wystąpił. Aby zautomatyzować spersonalizowany numer identyfikacyjny wpłat i wypłat bankowych / kasowych przejdź do modułu Ustawienia -> Numeracja dokumentów.


Uwagi

  • Jeżeli zostanie wpisany inny numer ewidencyjny niż wynikający z bieżącej numeracji, wówczas program nie zwiększa numeru o 1 przy kolejnym dokumencie.
  • Wpłaty za faktury sprzedaży łatwiej jest wykonywać przy użyciu Płatności Klienta. Można wówczas kojarzyć płatność z odpowiednim dokumentem źródłowym.

Możesz tworzyć kilka ciągów numeracyjnych dokumentów KP. Sposób definiowania ciągów jest również opisany w Numeracji Dokumentów.

W wierszu Pozycje Wpłaty definiujesz kod konta, na które zostanie zaksięgowana określona kwota pieniędzy. Wybór odpowiedniego konta z planu kont możesz dokonać, wybierając odpowiednie konto na liście rozwijalnej w polu Opis konta, lub ręcznie wpisując kod konta (ręczne wpisanie poprawnego kodu konta skutkuje automatycznym ustawieniem się menu wyboru Opis konta na odpowiednie konto). Pamiętaj, że w razie rozbieżności, dana transakcja zostanie zaksięgowana na konto właściwe dla menu Opis konta.


Przekroje

Jeżeli program ma włączony mechanizm raportowania przekrojowego (o ile jest używany mechanizm przekrojów - czytaj: Przekroje), w każdym wierszu dokumentu można wybrać odpowiednie przekroje do których płatność jest przypisana.


Wprowadzanie dokumentu

Wprowadź odpowiednie kwoty i ewentualnej uwagi do dokumentu wpłaty oraz kliknij Dodaj pozycję.

Klikając na ikonkę Księgowość online, widoczną z boku każdego wpisu, masz możliwość modyfikacji odpowiedniej pozycji. Czerwony krzyżyk anuluje wpisany wiersz.

Funkcja dokumentu wpłaty powoduje zaksięgowanie jej na kontach po kliknięciu klawisza "Wprowadź Wpłatę".


Sposób księgowania dokumentu

Dokument płatności jest zapisywany w dzienniku księgowym jako Wpłata.

Schemat księgowania jest następujący:

Nazwa PolaGdzie je można ustawićStrona
Płatne od = Różne
Na KontoKonta Rozliczeniowe - KonfiguracjaWinien
Konto wybrane w wierszach Pozycje Wypłaty--Ma
Płatne od = Klient
Na KontoKonta Rozliczeniowe - KonfiguracjaWinien
Kod Konta w sekcji Pozycje Wypłaty automatycznie uzupełniane dla wybranego KlientaOddziały KlientówMa
Płatne od = Dostawca
Na KontoKonta Rozliczeniowe - KonfiguracjaWinien
Kod Konta w sekcji Pozycje Wypłaty automatycznie uzupełniane dla wybranego DostawcyDostawcyMa
Płatne od = Wzorzec
Na KontoKonta Rozliczeniowe - KonfiguracjaWinien
Konto w wierszach Pozycje Wypłaty automatycznie uzupełniane wg przygotowanego wcześniej wzorca--Ma

Wprowadzone dokumenty wpłat możemy przeglądać i poprawiać w Modyfikacja Wpłaty. Ograniczenia edycji dokumentów są opisane w Zamykaniu Dziennika.

Ponadto dokument pojawia się w raporcie płatniczym z symbolem KP.

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2019, 20:56