Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Wypłaty

Wprowadzenie

Rejestrowanie wypłat z kasy, banku lub innego konta rozliczeniowego odbywa się w programie księgowym online mKsiegowa.pl za pomocą:

Wypłaty używaj w przypadku, gdy nie możesz powiązać jej z konkretnym dokumentem rozrachunkowym (na przykład nie został jeszcze wprowadzony do systemu). Płatności dla Dostawców używaj, gdy chcesz powiązać wypłatę z fakturą zakupu lub innym dokumentem rozrachunkowym.


Wprowadzanie wypłat

W polu Wypłata z wybierz źródło, z którego zostaną przeksięgowane środki finansowe. Na liście oprócz kasy pokażą się konta bankowe i inne konta rozliczeniowe wcześniej określone w konfiguracji systemu - Moduł Księgowość -> Konta rozliczeniowe - Konfiguracja.

Poniżej zaznaczamy datę wykonania operacji.

W polu Płatne dla wybieramy:

  • Różne
  • Klient
  • Dostawca
  • Wzorzec

Po wyborze odpowiedniej opcji i przejściu do następnego pola program pokaże dodatkowe pola dla każdej opcji. Jeżeli wybierzesz Różne wówczas możesz wpisać dowolny tekst w polu Do Dyspozycji. W przypadku wyboru opcji Wzorzec będziesz mógł skorzystać ze zdefiniowanego wcześniej wzorca operacji bankowej (patrz: Wzorce Szybkiego Księgowania).

Numer ewidencyjny to kolejny numer dokumentu, który porządkuje kolejność poszczególnych wypłat rejestrowanych w systemie. Zaleca się pozostawienie domyślnego numeru referencyjnego, ale możesz go zmienić na inny pod warunkiem, że wcześniej już nie wystąpił. Aby zautomatyzować spersonalizowany numer identyfikacyjny wpłat i wypłat bankowych/kasowych przejdź do Ustawień Numeracji Dokumentów.

Uwagi:

  • Jeżeli zostanie wpisany inny numer ewidencyjny niż wynikający z bieżącej numeracji, wówczas program nie zwiększa numeru o 1 przy kolejnym dokumencie.
  • Płatności za faktury zakupu łatwiej wprowadza się poprzez Wprowadzanie płatności dla Dostawców. Można wówczas kojarzyć płatność za odpowiednim dokumentem rozrachunkowym.

W wierszu Pozycje płatności definiujesz kod konta, na które zostanie przeksięgowana określona kwota pieniędzy. Wybór odpowiedniego konta z planu kont możesz dokonać, wybierając odpowiednie konto na liście rozwijalnej w polu Opis konta, lub ręcznie wpisując kod konta (ręczne wpisanie poprawnego kodu konta skutkuje automatycznym ustawieniem się menu wyboru Opis konta na odpowiednie konto). Pamiętaj, że w razie rozbieżności dana transakcja zostanie zaksięgowana na konto właściwe dla menu Opis konta.

Po zdefiniowaniu przekroju, kwoty i ewentualnej uwagi do wypłaty/wpłaty, kliknij Dodaj pozycję. Możesz następnie wpisać kolejną wypłatę.

Klikając na ikonkę Program księgowosci online dla przedsiębiorstw - rozrachunki, widoczną z boku każdego wpisu, masz możliwość modfikacji odpowiedniej pozycji. Czerwony krzyżyk Księgowosć online - kasowanie dokumentów anuluje wpisaną transakcję.

Funkcje dokumentu wypłaty powoduje rozksięgowanymi na kontach po kliknięciu klawisza Wprowadź płatność.


Sposób księgowania dokumentu

Dokument płatności jest zapisywany w dzienniku księgowym jako Wypłata.

Schemat księgowania jest następujący:

Nazwa PolaGdzie je można ustawićStrona
Płatne Dla = Różne
Z KontaKonta Rozliczeniowe - KonfiguracjaMa
Konto wybrane w wierszach Pozycje Wypłaty--Winien
Płatne Dla = Klient
Z KontaKonta Rozliczeniowe - KonfiguracjaMa
Kod Konta w sekcji Pozycje Wypłaty automatycznie uzupełniane dla wybranego KlientaOddziały KlientówWinien
Płatne Dla = Dostawca
Z KontaKonta Rozliczeniowe - KonfiguracjaMa
Kod Konta w sekcji Pozycje Wypłaty automatycznie uzupełniane dla wybranego DostawcyDostawcyWinien
Płatne Dla = Wzorzec
Z KontaKonta Rozliczeniowe - KonfiguracjaMa
Konto w wierszach Pozycje Wypłaty automatycznie uzupełniane wg przygotowanego wcześniej wzorca--Winien

Wprowadzone dokumenty możemy przeglądać i poprawiać w Modyfikacja Wypłaty w module Księgowość. Ograniczenia edycji dokumentów są opisane w Zamykaniu Dziennika.

Ponadto dokument pojawia się w Raporcie Płatniczym z symbolem KW.

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2019, 20:55