Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Raport płatniczy, raport kasowy

Szybki podgląd raportu kasowego na ekranie dostępny jest w module Księgowość -> Raport płatniczy programu księgowości online mKsiegowa.pl.


Przeznaczenie ekranu

Ekran służy do podglądu raportu kasowego lub operacji bankowych w zadanym okresie czasu. Na raporcie tym są prezentowane wszystkie operacje wykonywane na dowolnym koncie rozliczeniowym (kasą, rachunkiem bankowym, itd.), skonfigurowanym w opcji Konta Rozliczeniowe - Konfiguracja.

Rachunki bankowe i kasa są traktowane równorzędnie, jako konta rozliczeniowe. Zarówno rachunek bankowy, jak i kasa, mogą być prowadzone w walucie obcej. W takim przypadku raport kasowy jest prezentowany w walucie obcej.


Działanie raportu

Raport jest podobny do przeglądu księgowych dla konta księgi głównej związanego z danym kontem rozliczeniowym. Różnica polega na tym, że Raport płatniczy prezentowany jest w walucie konta rozliczeniowego. W przypadku konta rozliczeniowego w PLN te różnice praktycznie nie powinny występować (saldo konta na obydwu raportach powinno być takie samo).

Wybór konta rozliczeniowego dokonuje się w polu Konto:.

Poprzez kliknięcie na numer ewidencyjny można podglądać lub wydrukować każdą operację, natomiast ikonka w prawej kolumnie pozwala na podgląd księgowań operacji.

Operacje kasowe i bankowe wprowadzone do systemu można zmieniać przed zamknięciem okresu (poczytaj o Zamykaniu Dziennika).

Księgowanie dokumentów w internecie - raport bankowy

Na ekranie dostępne są:

  • podgląd dokumentu poprzez kliknięcie numeru ewidencyjnego w pierwszej kolumnie
  • modyfikacja pozycji raportu kasowego: Księgowanie dokumentów w internecie - modyfikacja pozycji raportu kasowego (nie jest jeszcze dostępne dla wszystkich dokumentów)
  • wyświetlenie księgowania dokumentu: Księgowanie dokumentów w internecie - księgowanie raportu kasowego

Rodzaje dokumentów rejestrowane w raporcie

Poszczególne dokumenty wprowadzane mogą być w następujących funkcjach programu:

Ponadto podczas wprowadzania faktur zakupu i sprzedaży płaconych gotówką program automatycznie może generować odpowiednio KWd i KPs do raportu kasowego (w zależności od ustawień systemowych, opcja Wprowadzanie Wpłaty przy przyjęciu Faktury Gotówkowej Dostawy).


Wydruk dokumentów

Wydruk większości dokumentów jest możliwy za pomocą ikonki wydruk faktury


Wydruk raportu kasowego lub wydruk z rachunku bankowego

Wydruk raportu dostępny jest w Raporty Ksiąg Handlowych -> Klasa Banki i Kasy -> Raport Bank/Kasa.

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2016, 20:31