Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Przekroje - projekty, MPK


1.  Wprowadzenie

Przekroje w programie księgowości online mKsiegowa.pl są mechanizmem pozwalającym na rozliczanie projektów, działów firmy lub centrów kosztowych, poza planem kont. Plan kont pozostaje prosty i czytelny, natomiast dane o zysku z projektu otrzymamy ze sprawozdań z rozbiciem na poszczególne przekroje. mKsiegowa.pl umożliwia definiowanie jedno- lub dwu-poziomowych przekrojów. Oznacza to, że w ramach danego projektu lub programu można rozliczać pod-projekty. Analogicznie w ramach departamentu można rozliczać wydziały.


2.  Włączanie mechanizmu przekrojów w programie

Mechanizm przekroju włączamy w Ustawieniach Ogólnych, w polu Przekrój.

Dostępne ustawienia:

  • 0 - mechanizm przekrojów nie jest używany w programie (jest wyłączony); można go włączyć w terminie późniejszym; wpisanie wartości 0 nie powoduje wykasowania żadnych danych w programie; po wybraniu wartości 0 moduł Przekroje w menu głównym zostanie wyłączony (o ile był wcześniej włączony),
  • 1 - jeden poziom sprawozdań przekrojowych będzie używany w programie,
  • 2 - dwa poziomy sprawozdań przekrojowych.
Uwaga: jeżeli w menu głównym nie posiadasz pozycji Przekroje skorzystaj z opcji Kontakt - administrator programu włączy ją.
księgowość internetowa - projekty online
Księgowosć internetowa Uwaga: aby mechanizm przekrojów działał poprawnie, należy skonfigurować właściwą liczbę poziomów przekrojowych przed rozpoczęciem wprowadzania dokumentów związanych z przekrojami. Włączenie mechanizmu przekrojów powoduje, że program udostępnia w ekranach wprowadzania kontrahentów i dokumentów pola wyboru przekroju dla każdej operacji księgowej. Określony przekrój jest zapamiętywany dla każdego dokumentu i umożliwia właściwe raportowanie księgowań wg przekrojów.

3.  Dostępne funkcjonalności


4.  Raporty

Raportowanie przekrojowe:


5.  Sposób określania przekroju dla różnych typów dokumentów

Po włączeniu mechanizmu przekrojów w programie, w wielu miejscach pojawia się możliwość określania przekroju w dokumentach.

5.1  Faktury zakupu

Sposób działania przekrojów w fakturach zakupu zależy od ustawienia pola Przekroje w wierszach faktury zakupu w Ustawieniach Ogólnych systemu.

Przekroje przypisane w ramach całej faktury

Jeżeli opcja Przekroje w wierszach faktury zakupu nie jest zaznaczona, w nagłówku faktury możliwy jest wybór przekroju, do którego przypisany zostanie dokument. Dla ustawienia Domyślne wiersze faktury dziedziczą przekrój z ustawień pozycji kartoteki towarowej lub z kartoteki kontrahentów, gdy przekrój nie jest ustawiony w kartotece towarowej.

Przekroje przypisane w ramach każdego wiersza faktury

Jeżeli opcja Przekroje w wierszach faktury zakupu jest zaznaczona, program pozwala przypisać każdy wiersz faktury do innego przekroju.

5.2  Faktura sprzedaży

Algorytm wyboru przekroju jest następujący:

  • domyślnie pobierany jest przekrój z ustawień klienta/nabywcy
  • jeżeli faktura nie ma przyporządkowanego przekroju, wówczas używany jest przekrój z ustawień kartoteki pozycji towarowej (jeśli jest ustawiony)

5.3  Dokumenty księgowe, wpłaty i wypłaty

W każdej pozycji dokumentu księgowego można wybrać przekrój, do którego księgowanie zostanie przypisane.

Przykład zastosowania przekrojów do księgowania projektów.
Przykład zastosowania przekrojów do monitorowania cash flow projektu
Przykład konfiguracji do księgowania kosztów w przekrojach.


6.  Szybki start

Przekroje - szybki start


7.  Poradnik księgowy

Rozliczanie projektów

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2019, 21:05