Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Faktura korygująca zakupu

wprowadzanie korekt zakupu w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl

Faktury korygujące w programie mKsiegowa.pl wprowadza się w ekranie Transakcje Dostawcy, Korekty, w module Zakupy.

Film obok demonstruje sposób wprowadzenia korekty faktury zakupu.


Wprowadzanie korekty zakupu

Wyszukaj fakturę zakupu, którą chcesz skorygować. Możesz wprowadzić fakturę korygującą poprzez kliknięcie ikonki program księgowy online przy wybranej fakturze.

program księgowy online

Po wejściu do ekranu korekty wykonaj zmiany.

Dokumenty korekt można przeglądać w module Zakupy -> Transakcje Dostawców, Korekty.
Dodatkowo księgowania można przeglądać i drukować w module Księgowość -> Dziennik Księgowań.

efaktura Uwagi:
  • korekty zakupu można wprowadzać tylko w ramach wybranego roku podatkowego; rok podatkowy ustawia się w module Ustawienia -> Ustawienia Ogólne
  • data wystawienia korekty musi być większa niż określona w Zamykaniu Dziennika

Księgowanie korekt

Jeżeli w wyniku korekty następuję zmiana kwot na źródłowej fakturze zakupu wówczas tworzony jest automatycznie odpowiedni dokument księgowy typu Korekta Dostawy.

Jeżeli faktura zakupu posiadała księgowanie równoległe, wówczas korekta zakupu koryguje księgowania na kontach zespołu 5 do nowej wartości dokumentu.

Księgowania można przeglądać w Dzienniku Księgowań.


Często zadawane pytania:

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2016, 18:59