Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Dziennik Księgowań

Dziennik Księgowań w programie księgowym online mKsiegowa.pl jest chronologicznym zapisem wszystkich dokonanych transakcji.


Podgląd Dziennika Księgowań

Podgląd Dziennika Księgowań dostępny jest w module Księgowość. Prezentuje wszystkie dokumenty księgowe w zadanym okresie oraz umożliwia ich modyfikację, o ile dziennik nie został jeszcze zamknięty. Dokumenty mogą być filtrowane według Typu dokumentów.

Dziennik Księgowań

Istnieje możliwość wyszukania konkretnej transakcji za pomocą numeru ewidencyjnego. Można też przeszukiwać dokumenty według wielu innych kryteriów.

Po zaznaczeniu opcji Pokaż zamknięte program pokazuje również dokumenty należące do zamkniętego okresu (poczytaj o Zamykaniu Dziennika).

Klikając na numer dokumentu w polu Nr. Trans., system otwiera okienko, w którym zapisane są informacje dotyczące danej transakcji.

W kolumnie Pokaż dostępna jest ikonka Księgowanie dokumentów w internecie, po kliknięciu której program pokazujące szczegóły księgowania dokumentu.


Modyfikacja dokumentów w dzienniku

Ikona Księgowośc online - modyfikacja dokumentów, pozwala dokonywać poprawki/zmiany w danym dokumencie, o ile dokument nie należy do okresu zamkniętego.

Uwaga: modyfikacja dokumentu zazwyczaj powoduje zmianę numeru transakcji. Raport Audyt Zapisów pozwala na sprawdzenie kiedy dokument był zmodyfikowany i przez kogo.


Numeracja dokumentów w dzienniku

Znaczenie poszczególnych numerów:

  • pierwsza kolumna zawiera numer w dzienniku; numer jest nadawany po zamknięciu okresu;
  • Numer Ewidencyjny jest kolejnym numerem dokumentu w ramach rejestru lub pod-rejestru; numer jest podpowiadany przez program, lecz może być zmodyfikowany przez użytkownika; poszczególne rejestry i ich numerację określa się w opcji Numeracja dokumentów.
Księgowość online Uwagi:
  • Pierwsza kolumna zawierająca numery dziennika pojawia się na ekranie tylko wtedy, gdy chociaż jeden wyświetlany dokument należy do zamkniętego okresu.
  • Liczbę wyświetlanych dokumentów na ekranie ustawisz w Ustawieniach wyświetlania u góry ekranu.
  • Aby wydrukować wybrane dokumenty, skorzystaj z opcji Lista Pozycji Dziennika.


Elektroniczne archiwum księgowe

W przypadku wykupienia abonamentu z dodatkową opcją archiwum elektronicznego, program umożliwia podgląd dołączonych skanów.

W tym celu należy:

  1. w pozycji menu Dziennik Księgowań odnaleźć dokument księgowy, dla którego chcemy wyświetlić załącznik
  2. kliknąć ikonę podglądu księgowania dokumentu, jak na rysunku
dokumentacja elektroniczna w księgowosci

Rys. Podgląd księgowania dokumentu

  1. kliknąć link podglądu księgowania dokumentu; link pojawia się tylko wtedy, gdy dokument został wcześniej podłączony
dokumentacja elektroniczna w księgowosci

Rys. Podgląd załącznika dokumentu

Przeglądanie i dodawanie załączników jest również dostępne w module Ustawienia -> Dokumenty księgowe - dodawanie kopii dokumentów źródłowych.


Szybki eksport danych do pliku Excel

Istnieje możliwość szybkiego eksportu danych do pliku excel. Po wyszukaniu odpowiednich danych, wystarczy kliknąć na przycisk excel który znajduje się na samym dole.

szybki eksport
ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2017, 12:16