Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Modyfikacja faktury zakupu

Program księgowy online mKsiegowa.pl pozwala na zmianę niektórych parametrów faktur zakupu, w zależności od sposobu ich wprowadzenia:

 1. Dla faktur wprowadzonych bez wcześniejszego wpisywania dokumentu PZ program pozwala na zmianę wszystkich parametrów. Faktury te wprowadza się za pomocą Faktura zakupu.
 2. Dla faktur wprowadzonych na podstawie wcześniejszych dokumentów PZ program pozwala na zmianę niektórych parametrów, a w szczególności:
  • numeru faktury nadanego przez dostawcę
  • dat wystawienia, otrzymania oraz terminu płatności
  • kwoty VAT
  • cen zakupu (w zakresie określonym w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej, w sekcji Dostawy i Zakupy)
  • ilości towaru (tylko w dół; zwiększenie ilości towaru wymaga wcześniejszego wprowadzenia brakującego towaru przez dokument PZ)
  • sposobu księgowania faktury
  • księgowanie równoległe (o ile jest używane w programie)

Faktury wprowadza się za pomocą Faktura do dostawy. Sposób zmiany faktury tego typu opisany jest poniej.

Uwaga: Z uwagi na silne powiązania z planem kont oraz, w niektórych sytuacjach, z gospodarką magazynową, ilość parametrów możliwych do zmiany jest ograniczona.


Gdzie w programie można zmodyfikować fakturę?

Modyfikacja faktury dostępna jest z 2 miejsc w programie:

Program księgowosci online dla przedsiębiorstw - zmiana faktury zakupu

Jak się modyfikuje fakturę?

Po wejściu do modyfikacji faktury program wyświetla ekran z kilkoma segmentami:

 • w górnej części są dane nagłówka pierwotnej faktury
 • niżej znajdują się wiersze oryginalnej faktury
 • jeszcze niżej jest pole z towarami, które zostały wcześniej przyjęte (PZ), lecz nie zostały zafakturowane; można je dołączyć do modyfikowanej faktury; w polu tym pojawiają się też wiersze modyfikowane faktury oryginalnej
 • w kolejnym segmencie ekranu pojawia się możliwość dopisania dodatkowych księgowań do faktury

Oprócz tego mamy 2 zakładki:

 • Pozycje faktury (opisana powyżej)
 • Księgowanie równoległe (o ile jest używane w programie)

Aby zmienić pozycje faktury, wykonaj następujące kroki:

 • kliknij ikonkę program księgowy online przy wybranym wierszu faktury; wiersz zostaje przeniesiony do niższego segmentu pozycji pozostających do zafakturowania
 • zmień ilość lub cenę pozycji i kliknij klawisz Dodaj; pozycja zostanie ponownie przeniesiona do wyższego segmentu

Po dokonaniu modyfikacji należy kliknąć klawisz Wprowadź fakturę u dołu ekranu. Faktura zostanie zapisana z pozycjami z górnego segmentu.

Jeżeli włączone jest księgowanie równoległe, wówczas może nastąpić konieczność uzgodnienia księgowań w zespole 5.


Jak zmienić pozycję faktury na inną lub dodać nową pozycję?

Aby zmienić pozycję faktury na inną, lub dodać nową, trzeba wcześniej przyjąć nową pozycję kartoteki za pomocą dokumentu PZ (nawet, jeżeli jest to usługa lub wzorzec księgowy).

Następnie po wejściu do modyfikacji faktury zakupu należy:

 • kliknąć ikonkę program księgowy online przy wybranym wierszu faktury; wiersz zostaje przeniesiony do niższego segmentu pozycji pozostających do zafakturowania
 • w środkowym segmencie ekranu Pozycje przyjęte na PZ i pozostające do zafakturowania powinna pojawić się pozycja wcześniej przyjęta dokumentem PZ; należy wpisać odpowiednią ilość i cenę i kliknąć klawisz Dodaj
 • zapisać fakturę przez klawisz Wprowadź fakturę u dołu ekranu

Uwagi

 • faktur nie można zmieniać, jeżeli został zamknięty Dziennik.
 • przy zmianie wartości faktury, jeżeli występowało Księgowanie Równoległe kosztów należy odpowiednio zmodyfikować zapisy księgowania równoległego
 • jeżeli dla dostawcy faktury są pozycje przyjęte przez PZ, lecz jeszcze nie zafakturowane, wówczas program wyświetli te pozycje poniżej oryginalnych pozycji faktury; pozycje te można dodać do faktury
ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 02.05.2016, 13:50