Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Rozliczenia międzyokresowe

Zakładka Rozliczenia międzyokresowe w module Księgowość programu księgowego online mKsiegowa.pl służy do przeksięgowywania kosztów oraz przychodów odnoszących się do wielu okresów sprawozdawczych lub dotyczące innych okresów sprawozdawczych.

Typową sytuacją, w której używamy międzyokresowego rozliczenia kosztów jest amortyzacja środków trwałych, która również może być księgowana w ramach modułu Środki Trwałe.


Sposób księgowania rozliczeń międzyokresowych

 • Wybieramy Konto Rozliczeniowe, czyli konto z którego będzie przeksięgowanie (strona Ma).
 • Konto Kosztów/Zysków określa konto, na które zostanie dokonane przeksięgowanie kwoty (strona Wn).
 • W polu Rejestr możemy wybrać pod-rejestr, w którym zostaną zapisane dokumenty przeksięgowania
 • W formularzu może pojawić się pole Przekrój o ile mechanizm przekrojów jest używany; program pozwala zaklasyfikować utworzone dokumenty księgowe do odpowiedniego przekroju
 • W wierszu Kwota wpisujemy kwotę, która w każdym okresie zostanie przeksięgowana.
 • W polu Częstotliwość określany w jakich okresach zostanie dokonane przeksięgowania.
 • W polu Ilość Okresów określamy ile takich przeksięgowań będzie.

Klikając na klawisz Pokaż zapisy KG możesz zobaczyć jak będzie wyglądał dokument przeksięgowania. Jeżeli sposób przeksięgowania jest poprawny kliknij Wprowadź Rozliczenie.


Sposób działania

 • program tworzy dokumenty typu Pozycje Dziennika dla każdego okresu - po jednym dla każdego okresu
 • program nie ogranicza liczby dokumentów - trzeba zwrócić uwagę na liczbę okresów
 • podgląd utworzonych dokumentów jest dostępny w Dzienniku Księgowań; niezbędne może być dostosowanie zakresu dat wyszukiwania
 • program pozwala zapisać dokumenty księgowe jedynie w zakresie bieżącego roku obrotowego; należy tak dostosować ilość okresów, aby nie wychodziła poza rok obrotowy

Przykład

Dla umowy ubezpieczenia na okres od lutego 2015 r. do czerwca tego roku, na kwotę 11.000 zł miesięczny koszt wynosi 11.000/5 miesięcy = 2200 zł.

Przykładowe zaksięgowanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów można wprowadzić następująco:

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rys. Wprowadzanie rozliczeń międzyokresowych

Przed zaksięgowaniem można sprawdzić, czy rozliczenie będzie prawidłowe, klikając Pokaż zapisy KG:

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rys. Księgowanie rozliczeń międzyokresowych

Po zapisaniu klawiszem Wprowadź rozliczenie program utworzy 5 dokumentów typu Pozycje Dziennika, każdy z datą ostatniego dnia miesiąca i każdy na kwotę miesięczną.

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2017, 09:46