Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Jednolity Plik Kontrolny


JPK - informacje ogólne

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl posiada możliwość przygotowania danych księgowych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Szczegółowo opisujemy Jednolity Plik Kontrolny w naszym poradniku.

Szczegółowe informacje na temat formularzy deklaracji VAT opracowanych przez Ministerstwo Finansów możesz znaleźć na stronach Portalu Podatkowego.


Jak utworzyć plik JPK w programie mKsiegowa?

Tworzenie plików JPK jest dostępne w module Księgowość. Nowy plik kontrolny tworzy się klikając klawisz Nowa u dołu ekranu.

Uwaga: od 1 stycznia 2018 program zapisuje plik JPK_VAT w wersji 3.

Na ekranie należy zadać jedynie parametry:

 • początku i końca raportowanego okresu
 • rodzaj pliku

i kliknąć klawisz Dodaj. Program utworzy nowy plik JPK.


Podgląd pliku JPK

Podgląd przygotowanego pliku w czytelnym formacie dostępny jest pod linkiem po lewej stronie:

Podgląd ma następującą postać:


Walidacja numerów NIP

Podczas wysyłania pliku JPK_VAT na serwer Ministerstwa Finansów następuje weryfikacja numerów NIP kontrahentów. Program mKsiegowa został wyposażony w możliwość łatwej weryfikacji numerów NIP przed utworzeniem i wysłaniem pliku.

Po wybraniu typu pliku JPK_VAT pojawia się dodatkowy klawisz Test NIP. Po kliknięciu klawisza program pokazuje w tabeli numery NIP wszystkich kontrahentów, z którymi w danym okresie były przeprowadzone transakcje zakupu lub sprzedaży. Każdy numer NIP można sprawdzić w bazie VIES.


Jak zmienić lub skasować plik JPK?

Dla każdego wcześniej przygotowanego pliku JPK dostępne są operacje:

 • ikonka pozwala na zmianę zakresu dat, dla którego plik zostal przygotowany. Po zmianie dat i zapisaniu pliku program tworzy go od nowa;
 • ikonka pozwala na zamknięcie raz przygotowanego pliku oraz zapisanie go na dysku; po zamknięciu ikonka zmienia się na postać i pozwala zapisać gotowy plik na dysku;
 • ikonka pozwala skasować wcześniej przygotowany plik JPK; jeżeli plik nie jest zamknięty, zostaje skasowany natychmiast; przy próbie kasowania pliku zamkniętego program żąda potwierdzenia;

Konfiguracja parametrów firmy dla pliku JPK

Przed rozpoczęciem zapisu plików JPK należy sprawdzić poprawność danych firmy w tej samej konfiguracji, która używana jest do konfiguracji deklaracji VAT i JPK.


Zagadnienia związane z przygotowaniem pliku JPK_VAT

 • Przed utworzeniem pliku JPK zamknij dziennik. Zapobiegnie to sytuacji, w której po wygenerowaniu pliku JPK w programie zostaną dokonane zmiany w dzienniku. Ponadto zamknięcie dziennika powoduje uporządkowanie dziennika w kolejności zapisów.
 • Przy generowaniu pliku JPK_VAT mogą pojawić się sytuacje, w których program wykryje brak adresu kontrahentów, dla których wystawione zostały faktury. Z uwagi na wymagania nałożone na strukturę pliku JPK każdy kontrahent musi mieć uzupełniony adres firmy.
 • Plik JPK_VAT wymaga, aby każdy dokument zakupu i sprzedaży odnosił się do kontrahenta z określonym numerem NIP. Jeżeli kontrahent nie ma wpisanego numeru NIP w kartotece program wpisuje do pliku JPK_VAT znacznik <NrKontrahenta>brak</NrKontrahenta>, co jest akceptowane przez algorytmy walidujące pliki JPK. Jeżeli NIP jest wpisany program mKsiegowa.pl usuwa wszystkie znaki nie będące cyframi i literami (NIP 123-456-78-90 jest zapisywany jako 1234567890).
 • Program przy dodawaniu kontrahenta do kartoteki pozwala na weryfikację numerów NIP w bazie VIES. Weryfikacja pozwala uniknąć niektórych błędów przy zapisie JPK_VAT, chociaż zdarzają się przypadki, w których poprawny numer NIP powoduje sygnalizację błędu w programie wysyłania JPK_VAT na serwer Ministerstwa Finansów. Jeżeli błąd po stronie programu wysyłającego JPK_VAT nie pozwala na jego wysłanie, wówczas jedynym wyjściem jest skasowanie numeru NIP i utworzenie pliku JPK_VAT od nowa.
 • Program zapisuje do pliku JPK_VAT tylko transakcje krajowe, które mają VAT naliczony lub należny większy od 0. Transakcje nie podlegające ustawie VAT, krajowe transakcje zwolnione i 0% nie są zapisywane.

Zagadnienia związane z przygotowaniem pliku JPK_FA

W aktualnej wersji programu nie obsługiwane są faktury typu:

 • wewnatrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu
 • faktura VAT marża
 • samofakturowanie
 • dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art.82 ust. 3
 • o których mowa w art. 106c ustawy o VAT
 • wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego
 • wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej)

Wysyłanie pliku JPK na serwer Ministerstwa Finansów

Plik JPK przygotowany w programie mKsiegowa możesz wysłać na serwer w postaci zaszyfrowanej za pomocą programów przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Przygotowaliśmy instrukcję wysyłania plików JPK na serwer MF.

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2019, 19:39