Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Rejestr VAT

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl zapewnia pełną obsługę rejestru VAT. W kąciku Podstawy księgowości dla przedsiębiorców omawiamy w jakim przypadku przedsiębiorcy zobowiązani są do składania deklaracji VAT. W programie można również przygotować deklarację VAT 7 i VAT 7k.

1.  Wprowadzenie dokumentów do rejestru

Wprowadzanie dokumentów do rejestru VAT może odbywać się dwojako:


2.  Ustawienia podatku VAT

Program mKsiegowa.pl posiada rozbudowaną obsługę podatków, w tym podatku VAT. Przy rozpoczęciu pracy z programem podatki będą skonfigurowane zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień uruchomienia programu.

Jeżeli zajdzie potrzeba drobnych zmian konfiguracyjnych, możesz je wykonać w module Ustawienia:

Ponadto, w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej, w polu Okres sprawozdawczy VAT można ustawić za jaki okres przygotowywana jest deklaracja VAT.


3.  Nie podlega odliczeniu

Faktury zakupu mogą być wprowadzane bez zapisu do rejestru VAT na 2 sposoby:

  1. Jeżeli wszystkie faktury od danego dostawcy nie mają być zapisywane do rejestru VAT, wówczas w Kartotece Dostawcy można wybrać odpowiednio skonfigurowaną Grupę Podatkową. Najczęściej taka grupa ma nazwę w programie Kontrahenci nie-VAT
  2. Można zdefiniować niektóre pozycje Kartoteki towarowej jako nie podlegające odliczeniu. W tym celu, w polu Kategoria VAT należy wybrać Nie podlegające odliczeniu. Tak zdefiniowane pozycje kartoteki, wprowadzane na fakturze zakupu, nie będą naliczane do podatku VAT nawet, jeżeli dostawca został zdefiniowany jako płatnik VAT (został przydzielony do odpowiedniej grupy podatkowej). Wszystkie zakupy nie podlegające odliczeniu będą figurowały w szczegółowym raporcie VAT w oddzielnej sekcji, lecz nie wejdą do deklaracji VAT.

4.  Import usług - faktura wewnętrzna

Dla pozycji kartoteki, dla których Kategoria VAT = inne usługi oraz dla dostawców z grupy podatkowej należącej do strefy Export/Import faktury zakupu będą:

  • raportowane w szczegółowym rejestrze VAT w oddzielnej sekcji
  • zapisywane do Deklaracji VAT7 i VAT7k w odpowiednie pola

Faktury takie są księgowane jako Faktury Wewnętrzne i wykazywane w rejestrze VAT w oddzielnej sekcji. Zapis w deklaracjach VAT7 oraz VAT7k następuje do odpowiednich pozycji tych deklaracji.


5.  WNT - faktura wewnętrzna

Faktury WNT rejestrowane są w programie przy następujących ustawieniach:

  • w kartotece Dostawcy grupa podatkowa jest ustawiona jako WNT

Faktury takie są księgowane jako Faktury Wewnętrzne i wykazywane w rejestrze VAT w oddzielnej sekcji. Zapis w deklaracjach VAT7 oraz VAT7k następuje do odpowiednich pozycji tych deklaracji.


6.  WDT, Export

Faktury exportowe rejestrowane są w programie przy ustawieniu w kartotece Oddziału Klienta grupy podatkowej ze strefy Unia Europejska lub Export/Import.

Faktury sprzedaży i dokumenty księgowe zarejestrowane dla takich klientów grupowane są na wydruku rejestru VAT w oddzielnej sekcji o nazwie Sprzedaż zagraniczna.


7.  Zapisy w rejestrze VAT

Wszystkie dokumenty zapisane w rejestrze VAT można wyświetlić lub wydrukować. Zapisy w poszczególnych sekcjach rejestru VAT dokonywane są dla poszczególnych ustawień grupy podatkowej oraz pozycji kartoteki.

Szczegółowy sposób zapisu w rejestrze i deklaracji VAT został opisany w tabeli.


8.  Podgląd rejestrów VAT

Szybki podgląd podatku VAT naliczonego i należnego dostępny jest w module Księgowość.

Kwoty obliczane są dla zakresu dat podanych w nagłówku ekranu.

Wartość podatku naliczonego zależy również od współczynnika udziału sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem, który jest ustawiany dla danego roku podatkowego.

Wgląd do poszczególnych faktur zakupu i sprzedaży dostępny jest jako link:

rejestr vat

Przegląd dokumentów w rejestrach VAT dostępny jest w:

W podglądzie rejestru sprzedaży można łatwo zmienić datę VAT faktury za pomocą ikonki Program księgowosci online dla przedsiębiorstw - rejestr sprzedaży, o ile konto rozliczeń międzyokresowych VAT należnego jest skonfigurowane w Ustawieniach systemowych.

Domyślny miesiąc, za jaki prezentowany jest rejestr, możesz ustawić w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej, w polu Domyślny Zakres Wydruku Rejestru VAT. Program odejmuje ustawioną liczbę miesięcy od bieżącego miesiąca.

Na przykład: w dniu 30 maja, jeżeli ustawiony jest 1 miesiąc wstecz, program wyświetli rejestr VAT za kwiecień.


9.  Wydruk rejestrów VAT

Wydruk rejestru VAT dostępny jest w Raporty Ksiąg Handlowych, jak na rysunku:

deklaracja vat

10.  Wydruk deklaracji VAT

Wydruk należy poprzedzić przygotowaniem Deklaracji VAT. Wydruk deklaracji VAT dostępny jest w Raporty Ksiąg Handlowych, jak na rysunku:

deklaracja vat

11.  Poradnik księgowy

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2019, 17:57