Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Użytkownicy programu

Użytkowników programu księgowego online mKsiegowa.pl wprowadza się w module Ustawienia -> Użytkownicy Systemu.


Gdzie pojawia się identyfikator użytkownika?

Identyfikator użytkownika pojawia się na wydruku wszystkich dokumentów księgowych.


Gdzie pojawia się imię i nazwisko użytkownika?

Nazwa użytkownika pojawia się:


Dodawanie użytkowników

Aby dodać nowego użytkownika należy wpisać jego dane oraz kliknąć klawisz Dodaj nowy u dołu ekranu.


Zmiana parametrów użytkownika

W programie można zmieniać podstawowe parametry każdego użytkownika pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień.

Aby zmienić parametry użytkownika należy kliknąć na ikonę księgowosc online obok wybranego użytkownika. Po zmodyfikowaniu parametrów należy kliknąć klawisz Aktualizuj u dołu ekranu.


Poziomy dostępu

W polu Poziom dostępu określa się profil dostępu dla każdego użytkownika. Profile definiuje się w opcji Profile dostępu.

Jeżeli użytkownik jest zalogowany w trakcie zmiany profilu niezbędne może być jego wylogowanie i zalogowanie ponownie, aby dostęp do odpowiednich opcji programu był skuteczny.

Podajemy też podstawowe zasady, jakie należy stosować przy nadawaniu uprawnień użytkownikom.


Inne parametry

Adres email - służy zasadniczo do wysyłania nowego hasła w przypadku, gdy użytkownik będzie chciał je odzyskać korzystając z linku Reset hasła na ekranie logowania.

POS Użytkownika pozwala na określenie uprawnień użytkownika w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży. Rodzaje uprawnień (głównie dotyczących sposobu przyjmowania płatności za faktury) określa się w konfiguracji punktów sprzedaży.

Profile drukowania dla każdego użytkownika można wybrać z wcześniej zdefiniowanych profili.


Usuwanie użytkowników

Konto użytkownika można usunąć ikonką księgowosc online. Usunięcie konta jest nieodwracalne. Przywrócenie konta użytkownika wymaga założenia go od nowa.


Zmiana hasła

Uprawniony użytkownik może zmieniać hasła innym użytkownikom wpisując je na ekranie w trybie modyfikacji (po kliknięciu ikonki księgowosc online).

Każdy użytkownik powinien okresowo zmieniać swoje hasło używając link u góry ekranu. Więcej informacji w sekcji Polityka Bezpieczeństwa.

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2018, 08:48